Biznis koučing/coaching

Biznis koučing/coaching je zameraný na prácu s vlastnými postojmi, hodnotami, motiváciou a ambíciami, narábanie s mocou, vnímanie seba samého a hľadanie a následné nachádzania zdrojov vnútornej sily

Biznis koučing/coaching vám pomôže objavovať a zadefinovať vlastné hodnoty a odlíšiť skutočné hodnoty od presvedčení

  • zároveň pracovať s limitujúcimi presvedčeniami
  • Sformulovať si vlastnú víziu
  • nájsť nové smerovanie vo svojom živote

Ako vám pomôžem ja v roli kouča?

- pomáham klientovi zadefinovať vlastné predstavy o smerovaní jeho života, ktoré by boli pre neho dobré

- pomocou mnou kladených otázok si klient zadefinuje otázky: Kde som v súčasnosti? Ako sa mám? Čo chcem mať inak?

- pomocou preskúmania prítomnosti a vlastných možností sa klientovi otvára cesta k nachádzaniu riešení

  • preskúmam zdroje klientovej osobnej sily a sebauvedomovania, nakoľko osobná sila, je tajný zdroj k úspechu človeka
  • pomôžem vám nájsť rovnováhu medzi chcením mysle a túžbou srdca, aby ste mohli žiť autentický život a ísť vlastnou cestou

Koučingový rozhovor trvá 60min/ 55€
Zvýhodnená cena za balík služieb, obsahujúca 4 hod. stretnutia/ 200€

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať.