Blanka Králiková – O mne

Narodila som sa v Žiline, kde som aj vyštudovala a získala vysokoškolské vzdelanie III. stupňa. Moja životná cesta bola rozmanitá a doviedla ma až k osobnostnému rozvoju, ktorému sa venujem profesionálne ako KOUČ, MENTOR  a TERAPEUT dodnes.

V čase, keď som bola na vrchole svojej kariéry, začala som viac premýšľať nad zmyslom života a nad svojim životným poslaním. Časom som absolvovala  niekoľko transformačných seminárov, výcvikov, kurzov a workshopov, kde som získala cenné rady, informácie a praktické zručnosti.

V roku 2014 som absolvovala prelomový certifikovaný kurz NLP Practitioner Certification - neurolingvistického programovania.

Táto technika ma zásadne ovplyvnila a pochopila som, že som na správnej ceste progresu. Silné transformačné semináre som následne absolvovala u českej lektorky, psychologičky a autorky Učebnice Sebelásky Lucie Kolaříkovej. Tieto semináre ma nepriamo nasmerovali k metóde The Work od Byron Katie, ktorá mi zásadne zmenila život. Som diplomovanou koučkou tejto unikátnej transformačnej techniky. Je špeciálna aj v tom, že je samokoučovacia, čiže ak sa naučíte jej pravidlá, dokážete sa odkoučovať sami bez inej osoby, čo má obrovskú ekonomickú výhodu. Táto metóda ma pozvoľna priviedla k LIFE a BIZNIS KOUČINGU, ktorému sa venujem v súčasnosti ako medzinárodne certifikovaný kouč.

V roku 2015 som získala certifikáciu ako terapeutka TERAPIE DUŠE u autorky tejto liečivej techniky Blanky Chakoshpour v Českej republike a o rok neskôr som si kurz rozšírila o ďalší stupeň TERAPIA DUŠE II.

V roku 2015 som absolvovala výcvik vo facilitácii OSHO MEDITÁCIÍ u priamej Oshovej žiačky Arpany Vatayany.

Priamo od nej som získala Certifikát, ktorý ma oprávňuje facilitovať Osho meditácie pre verejnosť. V roku 2015 som absolvovala aj kurz TVORBA OSOBNÝCH MANDÁL.

V rokoch 2017-18 som absolvovala unikátny sprievodcovský program: Sprievodca metódy THE WORK, pod vedením certifikovanej koučky L. Carthy.

V rokoch 2018 – 2019 som absolvovala medzinárodne certifikovaný kurz BUSINESS COACHING  a MENTORING v Business Coaching College a nadstavbový modul KOUČOVANIE NA PRACOVISKU v Koučovacom stredisku Co/Man.

Momentálne sa naplno venujem koučingu, mentoringu a poradenstvu. Pracujem s technikami koučing, The WorkTerapia Duše, NLP. Zároveň organizujem workshopy v tvorbe mandál, večery vo facilitácii Osho meditácií, transformačné workshopy pomocou techniky The Work.

Prečo sa máte obrátiť práve na mňa?

Mám medzinárodne certifikované odborné vzdelanie v oblasti osobnostného rozvoja, mám bohaté osobné skúsenosti s mnohými transformačnými technikami, s ktorými pracujem, som vnímavá a empatická.

Váš problém viem riešiť komplexne na rôznych úrovniach, čo mi umožňuje rozmanitosť  techník, ktoré vo svojej praxi používam. Viem vám poskytnúť TERAPIUKOUČING na MIERU podľa závažnosti vášho problému.

Ak ste v situácii, kedy riešite osobné alebo pracovné otázky, prípadne sa potrebujete v živote posunúť ďalej, obráťte sa na mňa, rada vám pomôžem.

 

 • Kurz: Firemná kultúra, Komunikácia so zákazníkom, Zvládnutie stresu a konfliktných situácií /2010/
 • Kurz Neurolingvistického programovania – NLP Practitioner Certification /rok. 2012, lektor Z. Gajič/
 • Kurz Liečenie vnútorného dieťaťa - /rok 2013, lektor - psychologička L. Kolaříková/
 • Seminár  Skutočné vzťahy /rok 2014, lektor Lucie Nováková/
 • Kurz Štyri otázky, ktoré vám môžu zmeniť život /rok 2014, lektor Lucie Nováková/
 • Kurz v programe Sprievodca transformačnou technikou The Work od Byron Katie
  / rok 2014, lektor Lucie Carthy/
 • Kurz Štyri otázky, ktoré vám môžu zmeniť život /rok 2016 asistencia/
 • Kurz Terapia Duše I. /rok 2015/
 • Kurz Terapia Duše II. /rok 2016/
 • Pobytový transformačný seminár Týždeň premeny 2016, lektor L. Carthy
 • Kurz Štyri otázky, ktoré vám môžu zmeniť život /rok 2017 asistencia/
 • Absolvovanie záverečnej skúšky Program Pruvodce /2017/
 • Kurz Štyri otázky, ktoré vám môžu zmeniť život /rok 2018 asistencia/
 • Kurz Práca a peniaze /2018, lektor Ing. L. Carthy/
 • Akadémia pre začínajúce podnikateľky 2018 /lektor Zlatica Mária Stubbs, PCC/
 • Transformačný kurz Sebadôvera /2018, lektor L. Carthy/
 • Členka OZ E-ženy na Slovensku, 2018
 • Členka Toastmasters International, 2018
 • Kurz Vzťahy, 2018 - lektor L. Carthy
 • Kurz Lifecoaching, 2018 - 2019
 • Kurz Business Coaching College, 2018 - 2019 /lektorky: Z. Karpinská, PhD. PCC; PhDr. D. Kmecová, PCC/
 • Mentoring Business Coaching College 2019 /lektorky: Z. Karpinská, PhD. PCC; PhDr. D. Kmecová, PCC/
 • Individuálny mentoring, 2019
 • Koučovanie na pracovisku; 1. nadstavbový modul, 2019 /lektorky: Z. M. Stubbs, PCC; K. Giertlová, PCC/
Ak vás niečo z mojej ponuky oslovilo, kontaktujte ma pomocou formulára alebo mailu, rada vám pomôžem.
Blanka