Terapia Duše

Terapia Duše je technika, ktorá je odvodená od Regresnej erapie. Terapia prebieha v polohe ležmo. Počas terapie - v procese transformácie sa človek dostáva do hladiny alfa, čo mu napomáha dostať sa na podvedomú úroveň. Dostáva sa oveľa hlbšie ako na vedomej úrovni a v procese očisťovania, odpustenia si klient hľadá svoj problém - zranenie, ktoré je potrebné uzdraviť. Často tieto problémy siahajú až do minulosti - či už blízkej alebo vzdialenej. Preto je  práve Terapia Duše vhodnou technikou na tieto dlhodobé problémy. Terapiou dosiahne klient komplexnú očistu i vrámci minulých životov. Zároveň sa v procese odstránia emocionálne bloky získané v priebehu vášho života.

Súčasťou terapie je aj proces čistenia rodovej línie žien /mužov/, čo má za následok skvalitnenie a zlepšenie vzťahu k sebe samému a následné zlepšenie medziľudských vzťahov v osobnej ale i pracovnej sfére. Náprava prichádza do života okamžite a proces pretrváva niekoľko dní až týždňov po terapii, kedy proces transformáciu uzatvára. Terapia dáva klientovii možnosť zmeniť svoje myšlienkové vzorce, ktoré si so sebou nesie z minulosti - najčastejšie z detstva a používa ich aj napriek tomu, že už neslúžia.

Po Terapii Duše sa klient cíti oddýchnutý, pri sile a energeticky vitálny. Cez pochopenie kľúčového problému človek vie, čomu sa má v živote venovať, aby svoj život budoval vo svoj vlastný prospech a pre radosť seba ale aj svojich blízkych. Proces vedie k dlhodobému zlepšeniu a skvalitneniu života klienta. Proces je možné po mesiaci zopakovať a zamerať sa na problém, ktorý sa sa v danom okamihu otvorí, prípadne pokračovať v téme, ktorá sa otvorí na hlbšej úrovni.

Terapia duše prebieha osobne alebo prostredníctvom programu Skype, trvá 60 min./ 69

Certifikovaný kurz základný:           320€

Certifikovaný kurz pre pokročilých: 350€

Máte otázku, kontaktujte ma!