​Poradenstvo v komplikovaných životných situáciách
Služby

​Individuálne poradenstvo prebieha prostredníctvom skypu, alebo osobne. Pri poradenstve zisťujeme, čo vás trápi, odhalíme slabé miesta, na ktorých chcete pracovať a identifikujeme, čo vám bráni v rozvoji. Rozanalyzujeme negatívne zvyky a návyky; posilníme pozitívne návyky; nastavíme osobnú víziu a priority vášho osobného života, pričom … Viac…

​Osobnostný rozvoj
Služby

​Osobnostný rozvoj je pre ľudí, ktorí chcú osobnostne rásť. Chcú riešiť predovšetkým životné témy a súčasne chcú pracovať na sebe, na vlastnom sebarozvoji a sebapoznávaní. Je zameraný na prácu s vlastnými hodnotami, postojmi, motiváciou a ambíciami. Tento proces je transformačný … Viac…