S ČÍM VÁM VIEM POMÔCŤ?

Ponúkam vám poradenskú činnosť v podobe konzultačných, poradenských, tréningových a koučovacích služieb v oblasti osobnostného rozvoja.
Spomínané služby sú určené vám všetkým, ktorí si uvedomujete, že máte nejaký problém a chcete ho riešiť, chcete napredovať a osobnostne rásť.

 

Tieto služby sa dajú chápať ako stratégia, ktorá vám pomôže naplniť vaše ciele, týkajúce sa lepšieho výkonu, osobnostného rastu a progresu v osobnom a profesijnom živote.

 

Proces ktorý nastáva pri realizácii mojich služieb je motivujúci, podnetný a tvorivý. Inšpiruje vás k maximalizácii osobného a profesionálneho potenciálu.
Moje služby sú nastavené tak, aby sa každý z vás naučil využívať svoj vnútorný potenciál a zároveň ho vedel rozvíjať.
Je známe, že produktívnejší a spokojnejší život môžeme dosiahnuť iba vtedy, keď sme v telesnej, emočnej a mentálnej rovnováhe, preto vďaka poskytovaným službám dochádza u klienta k osvojeniu istých špecifických návykov a zručností, ktorými sa dajú docieliť výrazné pozitívne výsledky.

PRE KOHO SÚ MOJE SLUŽBY URČENÉ

Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby môžu využívať ľudia, ktorí chcú dosiahnuť svoj vytúžený cieľ, chcú osobnostne rásť, chcú mať dobré vzťahy, kvalitný a plnohodnotný život. Princípy ponúkaných služieb možno uplatňovať v ktorejkoľvek oblasti života, pretože sú rovnako aplikovateľné vo všetkých oblastiach a sférach.

V súčasnej uponáhľanej dobe plnej stresu je potenciálnym klientom každý jeden človek, ktorý rieši osobné, vzťahové, zdravotné, finančné, či pracovné problémy. Súčasná doba je nastavená na výkon, a preto potrebujeme trénovať aj mentálne, aby sme ustali všetku záťaž a očakávania, ktoré sú na nás kladené spoločnosťou ale aj nami samými.
Služby ktoré ponúkam vás naučia získať zdravé sebavedomie, dosahovať tvorivý stav vedomia a sústrediť sa na svoj vlastný zámer s dôrazom na progres.

Som vám k dispozícii v rámci celého Slovenska pre každého, kto chce svoj život zmeniť k lepšiemu.

Pozrite si moje služby

FORMY A SPÔSOBY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

 Koučing je individuálny prístup k jednotlivcovi alebo skupine, preto služby realizujem a ponúkam buď individuálne s jednotlivcom alebo v skupinách formou workshopov, s dôrazom na individuálny prístup

 Ďalšia forma realizácie služieb je prostredníctvom skypu

 Forma realizácie služieb závisí od problému, vytýčeného plánu aj od osobnosti jednotlivca. Požadované výsledky sa dajú dosiahnuť krátkodobo (niekoľko hodín) alebo dlhodobo (niekoľko stretnutí)

 Individuálne stretnutia a workshopy prebiehajú v centrách voľného času alebo  iných spoločenských priestoroch či firmách, vždy podľa požiadavky a vzájomnej dohody

Postup práce pri konzultačných, poradenských, tréningových a koučovacích službách je nasledovný:

  • odhalíme slabé miesta, na ktorých chce klient pracovať a identifikujeme, čo ho brzdí a bráni mu v rozvoji
  • rozanalyzujeme negatívne a zvyky a návyky
  • posilníme pozitívne návyky
  • nastavíme osobnú víziu a priority osobného života klienta
  • sústredíme sa klientov zámer; vyberieme vhodné aktivity

určíme životné tempo a filozofiu podľa potrieb klienta

ČO KLIENT ZÍSKA

Prostredníctvom konzultácie, terapie, či koučingu naučím klienta dosahovať rovnováhu vo svojom živote, aby sa mohol realizovať a žiť naplnený život, zlepšiť svoj výkon nielen v práci ale aj v osobnom živote. Naučím ho vybudovať a udržať si vlastné sebavedomie, pomôžem mu zdokonaliť sociálne a komunikačné zručnosti, zlepšiť vzťahy s ľuďmi v práci ale aj súkromí. Počas koučingu nachádzame a otvárame cesty k riešeniu daného problému. Následne klienta nasmerujem do novej požadovanej roviny, navediem ho na riešenie, ktoré si v budúcnosti bude vedieť vykladať aj sám.

Terapia, konzultácia, či koučing sú prínosné a transformačné, pretože môžu aj vám pomôcť plniť vaše sny a túžby v osobnom a profesionálnom živote, čo môže mať pozitívny dosah na kvalitu života. Pravidelné stretnutia vám pomôcť zvládať náročné situácie a budovať si tak zdravé vzťahy k sebe ale aj ostatným. Moje služby však nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť či vyšetrenie. Každý klient berie na vedomie, že jeho rozhodnutie absolvovať transformačné stretnutie je slobodné a dobrovoľné a zároveň si berie plnú zodpovednosť za seba pred stretnutím, počas neho, aj po ňom. Finančný príspevok je platená hodnota času, vynaloženej energie a vytvorenia priestoru pre klienta. Príspevok nie je garanciou výsledku a vplyvu použitých metód na klienta.

Pozrite si moje služby

PREČO MENTÁLNY FITNESS?

Okrem toho, že je pre nás nesmierne dôležité udržiavať sa v dobrej fyzickej kondícii, nemenej podstatné je starať sa aj o našu mentálnu stránku, aby sme tvorili dokonalú harmóniu.
Vo svojom portfóliu vám ponúkam podporu prostredníctvom rôznych techník, ktoré sú skvelým nástrojom, ako si mentálnu kondíciu udržať a kultivovať.
Pri svojej práci používam techniky ako je The Work od Byron Katie, NLP (neurolingvistické programovanie), Terapia Duše, Osho meditácie, maľovanie mandál, ktoré všetky špecifickým spôsobom prispievajú k zdravému a harmonickému životu, kedy sú všetky roviny bytia v rovnováhe.
A chcete svoj život zmeniť a skvalitniť, obráťte sa na mňa prostredníctvom správy, ktorú mi môžete zanechať vo farmulári, rada vám na vašej ceste osobnostného rozvoja pomôžem.
Na svete nie sme preto, aby sme sa trápili, ale aby sme žili vedome, šťastne a v harmónii.

Pozrite si moje služby

MENTÁLNY FITNESS E-BOOK

Stiahnite si môj e-book zdarma

NAPÍŠTE MI

Teším sa na Vašu správu

NAJNOVŠIE ČLÁNKY A NOVINKY

Kouč a koučing

Ďalšie vaše časté otázky, ktoré mi kladiete smerujú ku koučingu. Pokúsim sa teda v skratke napísať, čo to koučing je a ako môže pomôcť práve vám.   Koučing alebo koučovanie je partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie … Viac…

Byron Katie a jej The Work vo Viedni

Často sme stratení, bezradní a slabí, a máme pocit, že občas svoj život nezvládneme. Zabúdame však, že v danej chvíli máme všetko, čo potrebujeme, aby sme situáciu zvládli. Máme v sebe SILU, ktorú sme dostali do vienka od nášho stvoriteľa. … Viac…

Referencia

Opäť ma potešil mail od pani Alenky, rada ho s vami na inšpiráciu zdieľam. „Dobrý deň pani Bianka, ja Vám ďakujem za krásne články, povzbudzujúce slová – sú pre mňa ako balzam na dušu. Sledujem a budem sledovať vaše články … Viac…